Rakennetaan Talo!

Haaveiletko omasta talosta?

Ammattitaitoisen arkkitehdin kanssa pääset parhaaseen lopputulokseen — kestävän kehityksen periaatteita noudattavin ratkaisuin. Liu´u sisään ja perehdy neliportaiseen suunnitteluprosessiimme.

1. Pohjatyö

Hieno arkkitehtuuri syntyy asiakkaan unelmien ja rakennuspaikan tarjoamien mahdollisuuksien kohdatessa. Pohjatyössä käydään läpi toiveet ja resurssit, unelmia unohtamatta. Lisäksi perehdymme paikkaan sekä sitä koskeviin kaavamääräyksiin ja muihin mahdollisiin reunaehtoihin. Pohjatyön tuloksena syntyy jatkosuunnittelua ohjaava hankesuunnitelma.


Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä.*

2. Luonnokset

Luonnokset syntyvät hankesuunnitelman pohjalta. Asiakkaalle suunnitelma havainnollistetaan perinteisten piirustusluonnosten lisäksi oikeaan ympäristöön istutettuna digitaalisena 3D-mallina. Luonnoksista edetään keskustelun kautta kohti valmista suunnitelmaa.

Rakennuksissa käytetään lähes 40 % Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 % päästöistä.*

3. Pääpiirustukset

Kun luonnokset ovat yhteisesti hyväksytyllä mallilla niiden pohjalta työstetään lain edellyttämät pääpiirustukset rakennusluvan hakemista, kustannusten laskemista ja rakentajien kilpailuttamista varten. Avustamme hakijaa rakennuslupahakemuksen laatimisessa ja tarvittavien dokumenttien hankkimisessa.

Paras tapa
vähentää energian kulutusta sekä päästöjä on energiatehokkuuden parantaminen rakennuksissa.*

4. Työpiirustukset

Joskus meiltä pyydetään pienimpiinkin yksityiskohtiin vietyä suunnittelua. Asiakkaan ja toteuttajien kanssa käydään aina hankekohtaisesti läpi ja sovitaan etukäteen mitä toteutusasiakirjoja  ja erityissuunnitelmia kussakin hankkeessa tarvitaan.

Rakennusten elinkaaren vähähiilisyys tulee osaksi rakennus-
määräyksiä 2020-luvun puoliväliin mennessä.*

+ Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijalla on rakennushankkeessa laissa määritellyt velvollisuudet ja vastuut. PS koordinoi erityissuunnitelmien (rakenne-, lvi- ja sähkösuunnitelmat)  yhteensopivuutta ja johtaa suunnittelua. Toimimme mielellämme omien suunnittelukohteidemme pääsuunnittelijoina.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä hei[at]rakennetaantalo.fi tai sosiaalisen median kautta. Kerromme mielellämme lisää toimistomme tehokkaista työtavoista ja palvelun hinnoittelusta.

Rakentavin terveisin,
Tuomas Siitonen

* Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia päästöistä.

Valtaosa rakennetun ympäristön päästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Rakennuksia lämmitetään, jäähdytetään ja niissä kuluu sähköä. Rakentamisen ja rakennusmateriaalien osuus päästöistä on vähäinen, nykyisin alle 10 prosenttia. Kustannustehokkain keino hillitä energian kulutusta ja vähentää päästöjä on energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä. Uudet rakennukset tehdään energiatehokkaiksi, kestäviksi ja vähän huoltoa tarvitseviksi.

Rakennusten elinkaaren vähähiilisyys tulee osaksi rakennusmääräyksiä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Voimme hyödyntää Ympäristöministeriön kehittämää rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää.

Lähteet: RT, VTT, YM

Rakennetaan talo on arkkitehti Tuomas Siitosen kehittämä palvelutuote, jota sovellamme toimistomme pientaloprojekteissa.

Lisätietoja tuotteesta ja hinnoittelusta: hei[at]rakennetaantalo.fi

Toimiston töihin voitte tutustua osoitteessa www.tuomassiitonen.fi.